Hiện nay các nhà khách khách sạn nhà hàng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của xã hội . Đặc biệt là các khu du lịch nghỉ dưỡng . Bên cạnh đó nhu cầu bảo vệ an ninh là một phần quan trọng giúp các nhà khách khách sạn nhà hàng phát triển tốt 

Trong các dịch vụ bảo vệ . Dịch vụ bảo vệ nhà khách ,khách sạn .nhà hàng . là một trong những dịch vụ mà nhân viên bảo vệ phải đào tạo đặc biệt. 

Là những nơi hội tụ đông người. Thường xuyên sử dụng chất kích thích rượu bia các nhà hàng là những điểm nhấn luôn luôn an ninh phải được bảo đảm ,tạo thêm vẻ khan trang .

Cùng với nhà khách, khách sạn  thường đi chung với các nhà hàng .và hoạt động 24/7 cũng rất quạn trong vấn đề bảo vệ .

Để đáp ứng nhu cầu này công ty dịch vụ bảo vệ Kim Bảo Phát .Có một đội ngũ và mô hình bảo vệ đặc biệt dành cho các nhà khách, khách sạn nhà hàng 

Các nhân viên bảo vệ được đào tạo đặc biệt về chuyên môn bảo vệ .Biết nhiều ngôn ngữ vì luôn tiếp xúc với mọi người .

năng động xử lý tính huống để không gây ra hậu quả và các vấn đề an ninh .

mô hình bảo vệ siết chặt cùng với bộ phận phòng vệ 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ . Cung cấp các thiết bị bảo vệ an ninh cần thiết . 

Hãy để bảo vệ Kim Bảo Phát mang tới sự an toàn cho bạn.