Các lớp tập huấn được Công ty tổ chức thường xuyên theo một giáo trình Chính quy.

Một số Hình ảnh tại các đợt huấn Luyện chữa cháy của Công ty.

Thông tin chi tiết

Tất cả nhân viên bảo vệ Tín Long đều phải qua lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy trước khi nhận nhiệm vụ.Ngoài ra trong quá trình làm việc cũng được đào tạo bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để xử lý các tình huống cháy nổ có thể xẩy ra.